Cerita

Kumpulan Cerita Rakyat Bahasa Jawa yang Super Lengkap

Cerita Rakyat Bahasa Jawa- Pada kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa cerita rakyat  yang ada di nusantara, namun dengan kemasan yang berbeda...

Written by dawan setiawan · 6 min read >
cerita rakyat bahasa jawa

Cerita Rakyat Bahasa Jawa- Pada kesempatan ini, saya akan membagikan beberapa cerita rakyat  yang ada di nusantara, namun dengan kemasan yang berbeda yaitu cerita rakyat bahasa jawa. Tidak hanya berbahasa nasional Indonesia, cerita rakyat bahasa jawa juga menjadi salah satu yang cerita dicari-cari masyarakat kita.

Cerita rakyat merupakan cerita pada zaman dahulu yang berkembang di kalangan masyarakat suatu daerah yang menceritakan suatu kejadian dan kebenarannya belum diketahui secara pasti sampai sekarang. Cerita rakyat ini biasanya disampaikan secara lisan dan turun-temurun kepada anak cucu.

Beberapa cerita rakyat bahasa jawa berikut ini dapat kalian jadikan referensi untuk keperluan tugas ataupun untuk pribadi.

  1. Cerita rakyat bahasa jawa malin kundang
  2. Cerita rakyat bahasa jawa dongeng keong mas
  3. Cerita rakyat bahasa jawa legenda Candi Prambanan

Kumpulan Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Ciri-ciri Cerita Rakyat

  1. Penulis cerita pertama kali belum diketahui secara pasti
  2. Cerita berkembang dari mulut ke mulut dan turun temurun
  3. Kaya dengan makna dan nilai-nilai luhur
  4. Memiliki berbagai ragam versi
  5. Bersifat tradisional

Jenis Cerita Rakyat

jenis-jenis cerita rakyat
Sumber : history.id

Mitos                    : sebuah cerita rakyat yang dipercaya dan diyakini akan kebenarannya. Biasanya mitos menggambarkan  manusia yang  memiliki kesaktian, dewa atau binatang. Misalnya : Nyi Rara Kidul.

Legenda               : sebuah cerita rakyat yang menceritakan asal usul suatu tempat atau lokasi dan biasanya ada petilasan, misalnya : gunung, sungai , danau, dan lain-lain.

Dongeng              : sebuah cerita rakyat yang diluar nalar dan sulit untuk dipercaya. Misalnya : Jaka Tarub, Keong Mas, dan sebagainya.

Selain cerita rakyat, kalian juga dapat membaca  Cerita Wayang Bahasa Jawa yang tidak kalah seru.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Malin Kundang

cerita rakyat bahasa jawa malin kundang
Sumber : yudhamoestofa.wordpress

Ana kasebuta siji keluarga sing urip mlarat saka embok lan anake sing duwe jeneng malin kundang. Amergo bapake wis tilar, si embok kudu tandhang gawe dhewe kanggo bisa nguripi keluargane.

Malin Kundang yaiku anak sing pinter ning sethitik mbeling. Pas dheweke wes gedhe, malin rumangsa mesakne marang si emboke sing saseprana tandhang gawe kanggo nguripi dheweke. Banjur malin pamitan kanggo maran nggolek pegawean neng kutho gedhe.

“ Mbok, aku kepingin lunga menyang kutha gedhe. Aku pengen kerja supoyo bisa bantu embok neng kene.” Tembung malin. “Aja tinggalake si mbok dhewe le, simbok mung duwe awakmu neng kene.” Jawabe simbok nolak.

“Izinke aku lunga tho mbok, aku mesakne ndeleng si mbok terus tandhang gawe saprene.” Tembung malin. “ Yo wis le, ning eling ya le ! ojok lalekne si mbok lan desa iki pas koe sukses neng kana.” Kanda si mbok karo nangis.

cerita rakyat bahasa jawa malin kundang
Sumber : hilustrasi.blogspot.

Esuke malin budhal lunga menyang kutha gedhe nggunakne sawijining kapal. Sakwise pirang-pirang taun suwene tandhang gawe, Malin kedadeyan neng kutha paranane. Malin kundang saiki dadi wong sugih lan nduweni akeh kapal dagang. Dheweke uga wes rabi karo wedok ayu nek kana.

Kabar babagan malin kundang ding dadi wong sugih nganti menyang simbok. Si mbok seneng banget ra karuan krungu warta kui. Dheweke sanuli nunggu neng pantai sabendina, ngarep-arep anake bali lan ngalungguhan drajat mboke. Nanging malin ora tau teka.

Sawijining dina, bojone malin pitakon ngenani emboke malin lan pengen ketemu. Malin kundang ora isa nolak kekarepan bojo seng didemenane banget kuwi. Malin njagakne saben dalanane kasebut marang desane nggunakne siji kapale kang gedhe lan apik banget.

cerita rakyat bahasa jawa dongeng malin kundang
Sumber : jobsid2017.blogspot

Akhire malin kundang teka menyang desane karo garwa lan anak buahe. Krungu keteken malin, si embok rumangsa bungah banget. Si embok mlayu menyang pantai kanggo cepet ndeleng anak sing didemenane balik.

”Apa kuwi kowe le Malin, Anakku ?? Iki si embok le, kowe eling” pitakone simbok.

“ Malin anakku, kenopo kok lungo suwe tanpa ngirim warta ?” tureen karo ngekep malin kundang.

Si garwane malin kaget ndeleng  wong wadon tuwa, mambu, kucel sing memeluk bojone. “Malin, wong wedok tuwa, mambu, kucel iki yaiku embokmu , malin ?” celathu bojoe malin.

Amargo rasa isin, malin kundang cucul kekepane siemboke lan nyurung nganti tibo nang ngisor. “aku ora kenal kowe, wong wedok tuwa kere .” ujare malin.

“Dasar wedok tuwa ora ngerti awak, sembarang wae ngaku dadi simbokku.” Banjur malin kundang nggetak.

cerita rakyat bahasa jawa malin kundang
Sumber : Topsimages.com

Krungu ujare anak kandunge mangkono, si embok rumangsa sedih lan nesu. Dheweke ora ngira, anak sing didemenane banget ngowah anak seng durhaka.

“Oh tuhan sing Maha Kuwasa, nek dheweke yaiku bener anakku, aku nyuwun wenehono azab nang dheweke lan dadekno dheweke dadi watu.” Sabdane si mbok

Ora suwe banjur angin lan udan deres banget karo bledek ngantem lan ngrusake kapal  malin kundang. Sakwise kuwi, awake malin kundang kaku lan dadi watu sing nyiji karo karang.

Cerita Rakyat Bahasa Jawa  Legenda Candi Prambanan

cerita rakyat bahasa jawa candi prambanan
Sumber : dedlee30.blogspot

Ing jaman biyen ana kerajaan gedhe banget sing jenenge Prambanan. Rakyate prambanan iku uripe iso ayem lan tentrem sing dipimpin karo Prabu Baka.

Nanging ana waktu kerajaan Prambanan diserang karo kerajaan Pengging. Prabu Baka lan kabeh pasukane mati amarga kurang persiapane. Prabu Baka lan kabeh pasukane mati amergo kena karo senjatane Bandung Bondowoso. Akhire, kerajaan Prambanan dikuasai lan dipimpin karo Bandung Bondowoso.

Bandung Bondowoso iku raja seng duweni kasekten lan pasukan jin utawa bangsa alus. Pada wektu mimpin kerajaan Prambanan, Bandung Bondowoso ndeloki lan ngemati putri seng ayu banget, putrine Prabu Baka. Putri iku duwe jeneng Roro Jonggrang.

Ora suwe, Bandung Bondowoso langsung  nglamar Roro Jonggrang. “ Roro Jonggrang, opo awakmu gelem dadi permaisuriku ?” pitakone Bandung Bondowoso.

Roro jonggrang kaget lan bingung amarga ora pengin nerimo lamarane soko Bandung Bondowoso. Nanging  Roro Jonggrang ngroso wedi yen ora nerimo lamaran, Bandung Bondowoso bakale murko lan gawe bebaya ing rakyat Prambanan.

Pungkasane Roro Jonggrang duweni ide lan nanggepi Bandung Bondowoso. “Aku gelem dadi permaisuriku, tapi ana syarate.”

“Apa iku syarate ?” Bandung Bondowoso nerosne pitakone.

“Gawekno aku sewu (1000) candi seng kudu mari nek wektu sakwengi !” jawabe Roro Jonggrang.

cerita rakyat bahasa jawa legenda candi prambanan
Sumber : paragram.id

Bandung Bondowoso mikir lan nggolek ide supoyo bisa gawe 1000 candi ing waktu sakwengi. Ing bengi, Bandung Bondowoso ngumpulno anak buahe yaiku jin karo bangsa alus. Sawise ngrungokake perintahe Bandung Bondowoso, poro jin lan bangsa alus langsung nggarap sing diperintaake karo Bandung Bondowoso.

Ing wektu cepet, bangunan candi  meh mari sewu. Roro Jonggrang ndelengi soko kadohan, deweke bingung ngerteni Bandung Bondowoso dibantu poro jin.  Roro Jonggrang langsung ngumpulno poro dayang-dayange.

Roro Jonggrang menehi tugas marang dayang dayange gawe ngumpulno lan mbakar jerami. Poro dayang liyane diwenehi  dhawuh munikne lesung lan naburno bunga sing wangi.

cerita rakyat bahasa jawa dongeng candi prambanan1
Sumber : penulisdongeng.blogspot.com

Jin lan setan mau  wedi amargo disangkakno wes esok. Akhire poro jin lan setan ninggalake panggonane. Candi durung ana 1000, tapi kurang 1.

Bandung Bondowoso mangkel lan murko marang Roro Jonggrang amargo wis mbujuki deweke. Roro Jonggrang disabda karo Bandung Bondowoso dadi patung lan ngganepi 1000 candi.

Sampe saiki candi-candi iku isek ana ing panggonan Prambanan, Jawa Tengah.

cerita rakyat bahasa jawa candi prambanan
Sumber : historia.id

Cerita Rakyat Bahasa Jawa Dongeng Keong Mas

cerita rakyat bahasa jawa malin kundang
Sumber : belladwilestari.blogspot

Kira-kira wis setaun suwene desa dhadapan ngalami mangsa ketiga kang dawa. Krana kuwi gawe uripe warga katula-tula, dadi larang pangan lan akeh lelara.

Ing dhadapan ana wong wadon tuwa seng lola tanpo dulur yaiku mbok Randha. Kanggo nyambung uripe sakbendinane, dheweke luru krowodan ing alas kewan. Sanajan kahanan kayak ngono nanging mbok Randha ora tau ngresula.

Malah saya nyaketake marang Gusti Kuasa, “ Duh Gusti paringana pepajar ing desa kula mugi-mugi ingkang kalis saking prahara punika.”

Sawijining esuk, mbok Randha golek panganan menyang alas. Nalika lagi milang-miling, dheweke weruh cumlorot cahya saka sak tengahing kali kang asat. “Cahya opo kuwi, kok cumlorot kaya emas ?”, tuwuh pitakon ing batine, banjur nyedaki sumber cahya mau.

cerita rakyat bahasa jawa keong mas
Sumber : be-review.blogspo

Bareng dicedaki, jebule sawijining keong mas kang nyungsang ing watu-watu kali. Keong mas iku digawa mulih tekan ngomah dicemplungake genthong.

Mbok randha menyang alas kayak biasane, nanging nasibe lagi apes. Dheweke urung entuk krowodan nganti meh surup, banjur mulih nggelanthung ora entuk opo-opo. Sakwise leyeh-leyeh ing emperan omah, dheweke menyang pawon menawa wae ana krowodan kang bisa ngganjel weteng sing luwe.

Mbok Randha kami tenggengen ngerti panganan kang ana ing pawone. Atine kebak pitakon, sopo sing ngeteri panganan kuwi. Ing sabendina, lekase mbok Randha mulih soko alas wis cumepak panganan.  Sawijining dina kanthi sesideman, mbok Randha ndedepi sapa wong kang melbu ing pawone.

cerita rakyat bahasa jawa dongen keong mas
Sumber : ptn17.com

Mbok Randha kaget ora kinara, amergo nyawang Keong Mas mau metu saka genthong lan malih dadi putri kang ayu. Saben ditinggal mbok Randha menyang alas, keong mas mau malih wujud. Mbok Randha banjur nakoni sapa sejatine putri kang ayu kuwi.

“Nduk, wong ayu sliramu iki sapa kok nganti kedarang-darang ing alas lan jilmo dadi Keong Mas ?”

“Yung aranku Candrakirana. Aku iki garwane Raja Inukerta, Raja ing Jenggala.” Jawabe keong mas.

“Lho kok bisa dadi Keong Mas lan tumeka ing alas dhadapan kuwi larah-larahe kepiye tho cah ayu ?”, pitakone mbok Randha.

Banjur, Dewi Chandrakirana njlentrehake menawa ing sawijining dina dheweke dicidra Raja Jin Sakti kang kareb ngepek garwa. Ananging dheweke ora gelem nuruti kekarepane Jin, jin kui muntab. Dewi Candrakirana sinebda dadi Keong Mas banjur diguwang nyang kali, adoh saka kraton Jenggala. Wekasane supoyo Dewi Candrakirana ora bisa ketemu karo garwane, Raja Inukerta.

Anehing kahanan ana nalika kecemplungan Keong Mas, kaline dadi asat. Asate banyu kali mau jalari Keong Mas nyungsang ing watu-watu nganthi nemahi tiwas. Bejane ditemu lan diopeni karo mbok Randha Dhadapan.

Mula kuwi supoyo aku ora konangan Raja Jin, aku tak delik neng kene. Anggepen aku  iku anakmu dhewe lan wenehana aran limaran. Ing saktengahing rerembugan, ana swara lanang dhodog-dhodog lawang. Mbok Randha banjur bukakne lawing, dhayoh kang sandangane nuduhake punggawa kraton, crita menawa dheweke diutus Raden Inukerta supoyo njaluk banyu kang diwadahi bokor kencana.

cerita rakyat bahasa jawa keong mas
Sumber : ptn17.com

Nampa kendhi pratala kang diwadahi bokor kencana, Raden Inukerta sauwat kaget amargi kelingan ora ana wong liya sing kagungan kendhi pratala diwadahi bokor kencana kejaba Dewi Candrakirana. Raden Inukerta banjur ngajak para punggawa bali menyang Dhadapan nemoni LImaran.

Ebaaaa , bungahe Raden Inukerta ketemu Limaran kang sejatine garwane dewe Dewi Candrakirana kang wis suwi ilang. Ketemune Raden Inukerta karo Dewi Candrakirana dibarengi udan deres ing desa Dhadapan.  Tekane udan sakwise pageblug ing desa Dhadapan. Kabul panyuwune Mbok Randha Dhadapan. Kali bili mili maneh, tlaga agung, desa dadi subur lan reja.

Nah, demikian beberapa cerita rakyat bahasa jawa yang dapat admin sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.