Ragam

Contoh Contoh Cerkak Bahasa Jawa Lengkap

Cerkak Bahasa Jawa– Cerkak merupakan tradisi penceritaan lisan orang Jawa jaman dulu yang menghasilkan berbagai kisah dengan penuh pesan moral. Berikut ini...

Written by dawan setiawan · 8 min read >
cerkak bahasa jawa

Cerkak Bahasa Jawa– Cerkak merupakan tradisi penceritaan lisan orang Jawa jaman dulu yang menghasilkan berbagai kisah dengan penuh pesan moral. Berikut ini adalah informasi lengkap cerkak beserta contoh-contoh cerkak bahasa Jawa dengan beberapa tema yang bisa anda jadikan referensi.

Pengertian Cerkak Bahasa Jawa

Cerkak adalah singkatan dari “Cerito Cekak” yang berarti Cerita Pendek. Jadi Cerkak Bahasa Jawa adalah cerita pendek yang disampaikan dengan menggunakan bahasa Jawa.

Cerkak atau cerpen adalah sebuah karya yang berbentuk prosa, bersifat fiktif yang menceritakan sebuah kisah yang dialami suatu tokoh dengan ringkas yang di dalamnya terdapat konflik dan penyelesaiannya.

Biasanya cerkak hanya fokus pada satu tokoh, yang disampaikan dengan `10.000 kata dan berisi suatu klimaks (puncak permasalahan) serta penyelesaiannya.  Jadi cerita yang disampaikan pada cerpen ini sangat singkat, padat dan sedikit plot.

Pada dasarnya cerkak bahasa Jawa dibuat untuk memberikan sejumlah pesan moral kepada seluruh pembacanya. Cara penyampaian cerkak bahasa jawa ini pun beragam, ada yang menggunakan bahasa Jawa Ngoko atau bahasa Jawa Krama.

Bentuk atau Struktur  Cerkak Bahasa Jawa

Dalam sebuah cerkak bahasa Jawa terdiri dari beberapa struktur atau unsur inti,  antara lain :

 • Eksposisi, yaitu tentang setting tokoh dalam situasi dan cerita. (sebab-akibat, karakter-watak).
 • Komplikasi, merupakan suatu kejadian atau peristiwa mengenai konflik yang dialami tokoh utama.
 • Kejadian, yaitu peristiwa singkat dan krisis atau waktu yang menentukan tokoh utama dan komitmennya.
 • Klimaks, yaitu bagian cerkak yang krusial dan penting yang mana menjadi puncak kejadian konflik yang dialami tokoh utama.
 • Penyelesaian, yaitu konflik yang terjadi di dalam cerita mulai mereda dan mulai terpecahkan.
 • Pesan moral, dalam sebuah cerkak wajib mengandung pesan pesan moral yang harus diperoleh untuk setiap pembaca, pesan ini dituangkan dalam bentuk cerita oleh penulis.

Unsur Unsur Cerkak Bahasa Jawa

unsur unsur cerkak bahasa jawa

Dalam sebuah cerpen atau cerkak tersusun dari dua unsur pokok, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik.

Unsur Instrinsik

Unsur instrinsik adalah sebuah unsur yang berfungsi sebagai pembentuk atau pembangun karya sastra tersebut. Unsur instrinsik dalam cerpen atau cerkak meliputi :

 • Ide Pokok, merupakan sebagai sumber cerita dalam cerita tersebut atau sering dikenal dengan tema.
 • Alur , yaitu susunan peristiwa atau kejadian yang membentuk cerita tersebut. Alur terbagi menjadi tiga jenis, yaitu alur maju, alur mundur dan alur campuran (maju mundur).
 • Latar, merupakan tempat, suasana dan waktu yang terkandung dalam cerita tersebut.

Unsur Ekstrinsik

Unsur ekstrinsik adalah suatu unsur yang terdapat di luar karya sastra tersebut, namun sangat berpengaruh dalam pembentukan cerita tersebut secara tidak langsung. Unsur ekstrinsik yang terdapat dalam cerpen atau cerkak meliputi :

 • Suasana sosial – saat karya sastra tersebut sedang dibuat.
 • Nilai – nilai yang ada dalam cerita seperti nilai budaya, agama, sosial, politik dan sebagainya.
 • Latar belakang pengarang.

Ciri – ciri cerkak atau cerpen

ciri ciri cerkak

Ciri ciri dan karakteristik yang dimiliki oleh sebuah cerkak ataupun cerpen antara lain :

 1. Cerita pendek, cerkak memiliki cerita yang singkat, ringkas dan padat yang terdiri dari 500 katan atau tidak lebih dari 10000 kata. Karena cerita ringkar, sehingga isi cerita jelas dan tidak basa-basi.
 2. Bersifat fiktif, cerkak umumnya bersifat fiktif atau tidak benar-benar terjadi di dunia nyata. Cerkak dibuat tidak berdasarkan kisah nyata seseorang, namun dari karangan yang seolah-olah cerita benar-benar nyata.
 3. Bersifat naratif, artinya paragraf yang menceritakan berbagai kejadian dan peristiwa tersebut tersusun urut sesuai dengan waktu kejadian.
 4. Berhubungan erat dengan kelakuan manusia, cerkak umumnya mengandung sebuah cerita yang berhubungan erat dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari.
 5. Memiliki kesan tunggal, cerkak cenderung memusatkan salah satu tokoh ditiap alurnya, di dalam setiap suasana sehingga memiliki kesan tunggal.
 6. Bahasa tegas dan sugesti, umumnya bahasa cerkak tegas dan berisi ajakan artinya to the point atau tidak bertele-tele serta gaya bahasa mampu menggambarkan isi cerita.

Cerkak yang bagus akan mampu membuat para pembaca turut merasakan suasana dan isi cerita.

Contoh Contoh Cerkak Bahasa Jawa

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Persahabatan

contoh cerkak bahasa jawa tema persahabatan

Balapan Motor

Ing jaman saiki akeh bocak ciliki seng wes pada iso numpak motor. Salah sijine Aji. Aji ingkang umure sawelas tahun lan lingguh ning kelas lima SD. Amergo wes tau ngrasakke kepenake numpak motor, saiki dadi kebiasaane aji len dolan-dolan mesti nganggo motor.

Nanging miturut Negara, sing oleh numpak motor iku tiyang ingkang wis duweni SIM utowo “Surat Ijin Mengemudi”. Ing wayah sore, kancane Aji seng jenenge Fatih moro ning omahe .

“ Ji, aji…. Aji ….” Fatih nyeluk karo bengak bengok ning ngarep omah.

“ Woi,,, sedilut “ kandhane Aji saka njero omah.

Let sadelo, ana suara pating gadebuk kaya ana lindu teko dirasake Fatih.

“Wah,,,, lagi teko, ngopo ae Ji kok suwe banget ?” pitakone Fatih marang Aji kang lagi wae mlayu marani Fatih.

“He.. he.. he… lagi wae madang wenak, Alhamdulillah wareg !!” jawabe Aji.

“ Awak wae sing digedheke, sekolah yo kudu didhisike!! tugas pr sekolah wes mbok rampungke durung Ji ? “ pitakone Fatih.

“Uwes rampung  ,, aman. Ana apa kowe dolan rene sore – sore Tih ?” pituture Aji.

“Mergo tugase wes mari, ayo mubeng-mubeng Ji  nganggo motor. Engko balapan wes, gelem ora ?” jawabe Fatih karo cengar cengir.

“Ayo,, sopo seng wedi !! paling koe seng kalah”

‘Wehh, ojo sombong Ji. Ayo dibuktekake bareng-bareng.” Ngajake Fatih

Sak banjure Aji melbu ing garasi, nyiapke lan ngetoake motore. “Trengg…. Teng,,, tengg… tenggg” suarane motore Aji lan Fatih sing rame banget.

“Siap rung tih ?” pitakone Aji sing wes siap arep balapan.

“Siap ji.” Jawabe Fatih

“Siji…. Loro….. telu….”

Treng,,,,,,,   trengg…. Trengg….. tengg Aji lan Fatih pada banter-banteran numpak montor mubengi dalan desa. Wong loro iku pada salip-salipan kaya balapan motor tenanan.

Ing dalan pertelon, Aji lali ora ngurupake klakson. Ora nyongko ana bakul pentol ing lawan arah. Aji kaget sak nalika, dheweke bingung lan gugup.  “Lik… lik … lik awas minggir.”

Grubyukkkkk,,,,, klontang,…. Tlepok … tlepok…. Pentol seng ana ing rombong pada kuthak kabeh ing lemah. Praupane Aji lan Fatih mbalek sak untara, dadi gugup lan pucet.

“Kepiye tha le le …. ? Nek numpak motor ki aja banter-banter. Daganganku khutah kabeh, terus piye lek ngeneki ?” pituture bakul pentol karo nesu.

“Kulo nyuwun ngapunen Pak, sak estu kula mboten sengaja” jawabe Aji ingkang kaweden.

“Saiki daganganku uwis ora iso di adol maneh, amerga wes kuthah kabeh. Kowe kudu ngijoli duit”

“Enggeh Pak, kula bakale tanggung jawab. Kula pamit mantuk rumiyin mendet arta nggeh Pak,” panyuwune Aji.

Akhire Aji lan Fatih urunan dhuwit kanggo ngijole dagangane tukang pentol kang uwis ditabrak mau. Sakwise kejadian kasebut, Aji lan Fatih uwis ora wani numpak motor banter-banter maneh.

Cerkak Bahasa Jawa Tema Pendidikan

contoh cerkah bahasa jawa tema pendidikan

Sekolah Baru

Sak uwise lulusan sekolah lan preian saiki wes wayahe kagiyatan bali kaya biyen maneh, yaiku sekolah golek ilmu kanggo sangu mbesuk. Atiku gugup lan deg-degan, amerga tahun ingkang anyar iki aku wes lingguh ing bangku SMP.

Alhamdulillah aku ditrimo ning sekolahan favorit seng wes aku karepne kawit SD biyen, senajan bijine hasil ujian nasionalku pas-pasan. Yaiku sekolah SMP negeri ing kuthoku.

Tahun ajaran baru iki aku ngroso luwih deg-degan amerga aku uwis resmi dadi siswa SMP. Seng mestine sekolahe anyar, panggone adoh saka umah, kanca anyar, bapak lan ibu guru anyar.

Ket dino minggu Bapak lan Ibukku wes pada ngandani supoyo aku nyiapake kebutuhan kanggo sekolah, kaya sepatu, tas, seragam, ugo kabeh alat tulis supoyo dino pertamaku melbu sekolah SMP lancer ora keteteran.

Pertama melbu yaiku dino senin, aku seneng lan semangat. Aku gumun amerga sekolah SMP gedhe lan amba tinimbang SD, uga murid-muride akeh banget. Kagiyatan pertama diwiwiti upacara bendera seng dipandu marang Bapak Ibu guru uga kakang kelas 8 lan 9. Barisan upacara seng rapi gawe bungahe atiku.

Sakwise upacara banjur diadhepake karo kagiyatan sing jenenge MOS utawa (Masa Orientasi Siswa). Kagiyatan iki apik lan gawe aku karo murid-murid liyane ngenal lingkungan sekolah lan kabeh kagiyatan sekolah seng bakal tak lakoni sak suwene 3 tahun.

Aku seneng lan tenanan meloni kagiyatan MOS. Aku lan murid-murid  nindakake kabeh sing diprintah saka kakang-kakang kelas. Kakang kelas seng tak kira galak, tibane luwih becik. Ing dina akhir, kabeh dikongkon milih ekstrakurikuler sing uwes disediake saka sekolahan.

Mugo-mugo aku iso sekolah seng tenanan, seng sregep ben iso nyenengne Bapak Ibukku mbesuke.

Cerkak Bahasa Jawa Pengalaman

contoh cerkak bahasa jawa tema pengalaman

Liburan ke Bandung

Pengalaman plesiran menyang Bandung setahun kepungkur dadi kadhemenan dhewe. Aku bareng kanca-kanca budhal menyang Bandung pasa wayahe preinan sekolah. Iki salah siji pengalamanku seng rasane ora bakal jeleh.

Aku menyang Bandung saka Yogyakarta nyewa mobil bareng kanca-kancaku. Rencanane awaedhewe arep tilik menyang panggon-panggon wisata neng Bandung, kaya : Kawah putih lan Situ Patenggang. Ning jebule, kutho Bandung wis dikebaki mobil Plat B. Para warga Jakarta akeh sing pada menyang Bandung waktu musim preinan kaya ngene.

Nganti tengah dalan nuju kawah putih, ning banjur aku lan kanca-kanca wurungna. Amergo situaasi ing dalan bener-bener macet parah.

Sak wise kui aku karo kanca-kanca nuju Situ Patenggang. Nyedhaki kawasan wisata Situ Patenggang, saka jero mobil kadelok telaga seng becik tenan. Aku karo kanca-kanca uwis ora sabar cepet nganti panggone wisata.

Nganti teko panggone , jebule kahanane cukup rame lan kebak karo bakulan. Kaendahan Situ Patenggan ora sabecik seng didelok saka mobil kemau. Daerahe sekitar akeh sampah sing sumebar. Embuh kurange pangopenan utawa tamu seng teka buwak sampah sak penake.

Kajaba marang Situ Patenggang, aku lan kanca-kanca uga menyang Kebun Binatang Tamansari. Ing Tamansari iso gawe ati luwih bungah tinimbang Situ Patenggang, amerga iso nyawang kewan-kewan.

Durung ngrasakake marem, aku lan kanca-kanca mubeng mlaku-mlaku nuju panggon wisata liyane nek kutho Bandung. Nanging kabeh panggon wisata pada macet lan kebak karo tamu. Akhire aku lan kanca-kanca milih wisata kuliner, anyak saka panganan pinggir dalan ing Pasir Kali, Desa Gajah, Omah Sosis, nganti menyang Mall Paris Van Java.

Akhire blanja oleh-oleh panganan asli Bandung.

Contoh Cerkak Bahasa Jawa Tema Agama

contoh cerkah bahasa jawa tema agama

Gusti Maha Welas

Kira-kira jam tengah wolu esuk, para anggota perangkat desa ing Desa SumberMulyo wis padha teka, amerga dina iku ana rapat ruwat bumi sing bakal dianakake suk sasi ngarep. Tradisi ruwat bumi ing Desa Sumbermulyo iku dianakake pendak telung taun sepisan.

Kabeh warga kirap mubengi desa ngarak wulu wetuning desa kanthi dientha-entha gunungan. Sakwise kui diterusake tontonan, sing paragane iyo para warga kono wae , kanthi mentaske budaya seni sing uwis disiapke. Mengko minangka panutup tradisi yaiku wayangan sawengi natas ing bale desa.

Tukang reresik bale seng jenenge Pak Wiro , nata meja kursi sing arep kanggo rapat malah ora melbu gawe Pak Lurah bingung.

Gek ana apa ? Mangka adat saben, Pak Wiro kuwi mesthi sregep, gaweyan sing dadi kawijabane ditandangi dhisik, sadhela wae wis rampung njur ganti nandangi gaweyan liyane. Mula perangkat desa uwis siap, lan rapat arep diwiwiti, Pak Lurah menyang pawong nggoleki Bu Luruh njur ngendika.

Bu,,,,, nek pawon wis akeh sing rewang nandangi kanggo nyunggata sing rapat,,, sameyan menyang omahe Pak Wiro disambangi, ganeya kok ora melbu nyambut gawe ?? Bu LUrah sumaguh, lan terus tindak ning omahe Pak Wiro.

Tekan omah Pak Wiro tinemu tutupan suwung, gek dha nyang ngendi ? Anake Pak Wiro lanang wadon, Diran lan Marti. Diran linggguh ing sekolah STM, dene Marti lagi SMP. Bocah loro kuwi padha sregep sekolahe, ora tau nunggak.

Mulih saka sekolah, ya padha ngerti ngrewangi gaweyan wong tuwa. Yen libur Diran mbantu Bapake, gaweyan reresik kebon lan nata bale sakwise bubar kantor.

Bu Lurah pirsa omahe Pak Wiro tutupan, banjur tindak ing omahe wetane, sing kebeneran ana wong sing lagi reresik latar. Nuli ngendika :

Assalamualaikum,,, mbok ? Griyane Pak Wiro niku kok tutupan , tiyange sami teng pundi ?? pitakone Bu Lurah.

oo… Bu Lurah….. Pak Wiro niku lagi ngeterke Mok WIro menyang Puskesmas, sampun tigang dinten niki sambat mumet, malah wingi sampun kulo keroki. Tirose Pak Wiro, wau dalu mboten saget tilem amerga badane benter sanget. Mila wau mruput dibekta ndamel sepeda teng Puskesmas. Pituture Mbok tanggane.

Oo…. Ngoten a Mbok , matursuwun nggih disukani sumerep ! kula tindak rumiyen nggih Mbok, mangke kula aturne Pak Lurah.

Bubar ngendika ngendika, Bu Lurah banjur tindak. Esuke Pak Wiro wis nyambut gawe kaya adate. Pak Lurah sakwise diaturi garwane, ya ora omong apa-apa marang Pak Wiro. Ning sorene Pak Lurah kaleh Bu Lurah budhal menyang omahe Pak Wiro, nyambangi bojone sing jare lara.

Tekan ngomahe Pak Wiro, kabel padha ngumpul nunggone Mbok Wiro sing lara. “Assalamualaikum…. Pak Wiro .. !!! Pak Lurah uwis tekan lawang.

“Waalaikumsalam… Mangga pinarak !!! Pak.. Bu.. Lurah matur nuwun sampun dirawuhi . Jawabe Pak Wiro.

Pripun keadaane Mbok Wiro  Pak ? pitakone Pak Lurah marang Pak Wiro sing lagi nunggoni Mbok Wiro tilem.

Ngendikane Pak Dokter,, mbok Wiro punika namung kekathahen mikir. Jawabe Pak Lurah

Oo….. Mikir apa to Pak ? pandhangune Bu Lurah alon alon.

Anu Bu,,, dhenok Marti punika wingi kandha, yen piyambakipun mboten pareng ndherek ujian kelas. Pak Wiro ora bisa nerusake crita, panyawange diuncalake marang Mbok Wiro lan Marti anake sing lingguh ana ing sisihe.

Pak , wis ta mboten napa-napa diceritake, supaya atimu entheng, masalahe rampung lan larane Mbok Wiro gelis mari ?? ature Pak Lurah.

“Mboten napa-napa kok Pak Bu ! Masalah namung sepele “ jawabe Pak Wiro karo ndingkluk

Banjur Pak Lurah lan Bu Lurah njejeri Marti ning kiwa tengene karo ndangu :

“Sejatine Mbokmu mikir apa ta ndok cah ayu , mengka yen aku lan Bu Lurah mesthi bakal ngewani ngentheng-enthengke ? “ marti isih meneng wae ketok yen wedi. Ning karo Bu Lurah didhedhes terus, mula karo nangis Marti ngatur :

“Simbok sisah amargi kula mboten angsal ndherek ujian awit ndereng mbayar arta SPP gangsal wulan !”

“WIs… ndok Marti, yen kuwi sing nyebabke Mbokmu lara, SPPmu tak cukupi, awakmu sesuk melbu sekolah kayak biasane ngaturke dhuwir marang gurumu !” Pituture Pak Lurah.

“Pak Wiro, sameyan mboten usah susah, sesuk isuk Marti ben melbu sekolah karo nyaoske dhuwit SPP sing limang sasi karo duwit ujian, supaya bisa melu ujian. Kuwi ora dhuwit utangan sing kudu mbok saur. Aku lan Bu Lurah ikhlas lahir batin”.  Ngendhikane Pak Lurah marang Pak Wiro

Bubar ngendika ngono, Pak Lurah lan Bu Lurah banjur pamit wangsul sekalilhan nyalami Pak Wiro. Pak Wiro karo Marti nguntapke tekan latar.

Pak Wiro tansah bungah atine lan maturpanuwun marang Gusti, syukur ing kabeh peparinge, lan uga dene Gusti tansah ngabulake panyuwun Pak Wiro.

Nah, demikian adalah contoh contoh cerkak bahasa Jawa beserta penjelasannya. Semoga informasi di atas bermanfaat dan menambah wawasan anda semua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.