Ragam

Pengertian dan Contoh Tembung Kawi Terlengkap

Tembung Kawi Yaiku – Tembung kawi sangat jarang sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Salah satu penggunaan tembung kawi yaitu...

Written by dawan setiawan · 7 min read >
contoh tembung kawi

Tembung Kawi Yaiku – Tembung kawi sangat jarang sekali digunakan dalam percakapan sehari-hari oleh masyarakat Jawa. Salah satu penggunaan tembung kawi yaitu untuk kata-kata dalam pewayangan. Namun demikian, tidak sedikit juga contoh tembung kawi yang dapat dipelajari dan dipraktekkan dalam perbincangan. Sebagai masyarakat Jawa, tentu anda harus mengenal contoh contoh tembung kawi di bawah ini.

Pengertian Tembung Kawi

Tembung Kawi adalah tembung Jawa kuno yang sering digunakan untuk tembang, pewayangan, dan penulisan karya-karya sastra. Karena memiliki makna yang baik tembung kawi juga banyak digunakan untuk pemberian nama orang, nama bayi dan tempat usaha dengan harapan agar sesuai dengan arti yang baik pula.

Tuladha jeneng nganggo  tembung kawi :

 • Adhi Karya ( Penggawean sing apik)
 • Rini Paramita (Bocah wadon sing sempurna)
 • Sigit Irawan (Mega sing apik)

Tembung kawi yaiku

Tembung kawi yaiku tetembungan kang cak-cakane winates ana ing basa endah, umpamane kanggo ing tembang, padhalangan, kethoprak lan acara liyane kang gegayutan karo adat kejawen.

Tembung kawi juga disebut dengan tembung sansekerta.  Banyak tetembungan basa kawi yang diambil dari bahasa Sansekerta. Meskipun tembung kawi itu berasal dari Jawa kuno, namun penggunaannya tidak sama. Bahasa kawi digunakan untuk kasustraan, sedangkan Jawa kuno untuk percakapan sehari-hari.

Contoh Tembung Kawi

Berikut adalah contoh contoh tembung kawi yang dapat anda pelajari artinya dan anda praktekkan.

A

 1. Abra : sumorot
 2. Acala : gunung
 3. Adi : becik, endah
 4. Adibusana : sandahangan sing apik
 5. Adilaga : paprangan
 6. Adipati : bupati
 7. Aditya : srengenge
 8. Adiyaksa : jaksa
 9. Aglar : sumebar
 10. Aglis : gelis, enggal
 11. Agni : geni
 12. Agra : pucuk
 13. Agung : gedhe
 14. Ajar : pandhita
 15. Aji     : ratu, raja
 16. Akasa : awang-awang / langit
 17. Akrami : ala, ningkah, susila
 18. Aksama : pangapura
 19. Aksara : huruf
 20. Aksi : mripat
 21. Aldaka : gunung
 22. Amba : aku, ingsun
 23. Ambeg : sipat
 24. Amerta : banyu, urip
 25. Among : njaga
 26. Among karso : karepe dhewe
 27. Among praja : mrintah negara
 28. Amrik : ngambar wangi
 29. Ananta : ajeg, warna-warna
 30. Anapi : nanging
 31. Ancala : gunung
 32. Ancas : tujuan
 33. Andaka : bantheng
 34. Andakara : srengenge
 35. Andaru : lintang
 36. Anderpati : kendel banget
 37. Andika : ngandika
 38. Andrawina : pasugatan , pesta
 39. Angga : awak
 40. Anggada : gelang
 41. Anggung : tansah
 42. Angkara : tamak, loba
 43. Angling :kandha
 44. Anila : angin
 45. Apsara : dewa
 46. Apsari : dewi
 47. Arcapada : bumi , jagad
 48. Ardana : dhuwit
 49. Ardaya : ati, rasa
 50. Ardi : gunung
 51. Arga : gunung
 52. Aris : alon
 53. Arjasa : wit
 54. Arka : srengenge
 55. Arnawa : segara
 56. Arsa : arep, gelem
 57. Astha brata : wolu kabecikan
 58. Astana : kuburan
 59. Astha : wolu
 60. Asthi : gajah
 61. Astra : gaman , panah
 62. Astute : alem , pangestu
 63. Asura : buta
 64. Aswa : jaran
 65. Atma : anak, nyawa
 66. Atmaja : anak
 67. Atmaka : anak
 68. Awiyat : awang-awang
 69. Ayun : arep, gelem
 70. Aywa : aja

B

 1. Bacitra : alun- alun
 2. Badhama : gaman
 3. Badra : rembulan, kabegjan
 4. Bagaskara : srengenge
 5. Bagaspati : srengenge
 6. Bagawan : pandhita
 7. Bagya : begja
 8. Bajra : bledheg ; inten
 9. Baka : langgeng
 10. Bakti : sungkem ; nembah
 11. Balitu : bodho
 12. Banawa : prau
 13. Banawi : kali
 14. Bandayuda : perang
 15. Bantala : lemah; bumi
 16. Banu : sorot srengenge
 17. Barata : tirakat ; tapa
 18. Baruna : dewa segara
 19. Basanta : rembulan
 20. Baskara : srengenge
 21. Basmi : kobong
 22. Basuki : slamet
 23. Bathara : dewa
 24. Bathari ; dewi
 25. Bawa : sipat
 26. Bawa laksana : nudhoni guneman
 27. Bawana : bumi
 28. Bayangkara : prajurit
 29. Bayu : angin
 30. Belasungkawa : melu susah
 31. Biksu : pandhita
 32. Bima : medeni
 33. Birawa : gagah; giris
 34. Bli : ora
 35. Boga : pangan
 36. Boja : pangan
 37. Bojana : pesta
 38. Boma :langit, awang-awang
 39. Bondhan : joget
 40. Botrawi : tlaga
 41. Braja : angina; gaman
 42. Brakithi : semut
 43. Brama : geni
 44. Bramantya : nesu
 45. Bramara : tawon
 46. Brangta : kesengsem; kasmaran
 47. Brastha : rusak; ilang
 48. Brata : tapa; tirakat
 49. Bujana : pesta
 50. Bulubekti : pajeg
 51. Buntala : bumi
 52. Bupala : raja
 53. Busana : sandhangan
 54. Butala : lemah
 55. Buwana : bumi

C

 1. Cakra : rodha
 2. Cakrawala : langit
 3. Candhala : daksiya
 4. Candra : rembulan ; paribasan
 5. Candramawa : kucing
 6. Candrasa : pedhang
 7. Candhabirawa : nesu; aji-aji
 8. Canthoka : kodhok
 9. Canthula : kurang ajar
 10. Caraka : utusan
 11. Catur : papat
 12. Cidra : ora setya, durjana
 13. Cintra : cilaka; susah
 14. Cipta : pikiran; gagasan
 15. Citra : gambaran
 16. Cora : maling
 17. Crema : kulit; wlulang
 18. Culika : durjana
 19. Cundhaka : utusan
 20. Curiga : keris

D

 1. Dadu : abang
 2. Dahana : geni
 3. Dahat : banget
 4. Daksa : pinter
 5. Daksina : kidul; tengen
 6. Dama : bodho
 7. Danawa : buta
 8. Danta : untu
 9. Danu : gendhewa
 10. Danuja : buta
 11. Dara : bocah wadon
 12. Darba :  suket
 13. Darma : wajib; becik; bapak; kautaman
 14. Darpa : kendel
 15. Darpita : kendel banget
 16. Darsana : contoh
 17. Dasa : sepuluh
 18. Dasih : abdi
 19. Datan : ora
 20. Datapati ; srengenge
 21. Dawala : putih
 22. Dayinta : putih
 23. Den : di
 24. Dennya : sarehne
 25. Dewangkara : srengenge
 26. Dhadhu : abang
 27. Dhandha : gada
 28. Dhandhang : gagak
 29. Dhatulaya : kraton
 30. Dhayang-dhayang : pawongan
 31. Dhihi : biyen
 32. Dhingin : dhisik
 33. Dhuhkita : susah
 34. Dhusta : ala
 35. Dibya : misuwur
 36. Digdaya : sakti
 37. Dipa : gajah; diyan
 38. Dipangga : raja
 39. Dipati : raja
 40. Dira : kukuh; kendel
 41. Dirada : gajah
 42. Dirga : dawa
 43. Dirgantara : awang-awang
 44. Dite : dina Minggu
 45. Ditya : buta
 46. Diwangkara : srengenge
 47. Diyu : buta
 48. Drana : sabar
 49. Drasthi : pandengan
 50. Dri : gunung
 51. Driya : ati
 52. Duk : ener; nalika
 53. Duksina : kidul
 54. Dulu : deleng
 55. Dumadi : titah; makhluk
 56. Dumilah : sorot
 57. Dur : ala;  jahat
 58. Dura : adoh
 59. Duratmaka : maling
 60. Durga : bebaya; alangan
 61. Durna : pangayoman
 62. Dursila : maling; tindak ala
 63. Dustha : julig
 64. Duta : utusan
 65. Dutya : buta
 66. Dwaja : gendera
 67. Dwi : loro
 68. Dwija : guru; pandhita
 69. Dwipa : pulo; gajah
 70. Dwipangga : gajah
 71. Dyah : putri
 72. Dyan : banjur
 73. Dyatmika : alus; anteng

E

 1. Eka : siji
 2. Ekapraya : sarembug
 3. Eksi : mripat; ndeleng
 4. Endah : becik
 5. Esthi : jangka ; gajah
 6. Enu : dalan
 7. Erawati : bledheg
 8. Ernawa : segara
 9. Esa : siji

G

 1. Gagana : awang-awang
 2. Gahana : jurang
 3. Galuh : inten; putri
 4. Gama : dalan
 5. Gana : mendhung; mega
 6. Gandarwa : butho, dhemit
 7. Gandhi : palu
 8. Ganjur : tumbak
 9. Gangga : banyu; kali
 10. Gapura : lawang
 11. Garba : weteng
 12. Garbini : mbobot; meteng
 13. Garini : bojo
 14. Gata : laku
 15. Gatra : wujud; rupa
 16. Gegana : awang-awang; langit
 17. Gerah : gludhug
 18. Gili : gunung cilik
 19. Gini :wong wadon
 20. Giri : gunung
 21. Gita : tembang, guritan
 22. Giwangkara : srengenge
 23. Gora : banget; gedhe
 24. Gra : pucuk; banget
 25. Graha : omah; lintang
 26. Grana : irung
 27. Guling : turu
 28. Gumrugut : jurang
 29. Guna : pinter
 30. Gung : gedhe; tansah
 31. Gundhala : bledheg
 32. Guntur : bledheg
 33. Gupala : reca; baureksa
 34. Gupit : papan turu
 35. Gupita : reronce kembang
 36. Gurit : tulisan
 37. Gumita : gludhug
 38. Guruh : bledheg
 39. Gya : enggal

H

 1. Hamba : batur
 2. Harja : slamet
 3. Harsa : seneng
 4. Harsaya : seneng
 5. Hasta : tangan
 6. Hasti : gajah
 7. Haywa : aja
 8. Her : banyu
 9. Himalaya : gunung
 10. Himawan : gunung
 11. Hyang : dewa

I

 1. Iba : gajah
 2. Ima : mega
 3. Imalaya : gunung
 4. Imantaka : mega
 5. Ina : asor
 6. Indriya : karep
 7. Indung : Ibu
 8. Ingsun : aku
 9. Irawan : mega

J

 1. Jagad : donya; bumi
 2. Jahnawi : banyu
 3. Jahni : banyu
 4. Jala : banyu
 5. Jaladara : mendhung
 6. Jaladri : segara
 7. Jalanidhi : segara
 8. Jalma : wong
 9. Jalu : lanang
 10. Jana : wong
 11. Janaloka : donya
 12. Janma : wong
 13. Jangga : gulu
 14. Jarwa : teges
 15. Jatha : siung
 16. Jati : nyata; asli
 17. Jatukrama : bojo
 18. Jawata : dewa
 19. Jaya : menang; seneng
 20. Jenar : kuning
 21. Jenggala : alas
 22. Jilma : wong
 23. Jingga : abang nom
 24. Jiwa : sukma
 25. Jladri : segara
 26. Judhi : perang
 27. Juga : mung
 28. Jumantara : langit
 29. Jurit : perang
 30. Juwita : putri, wadon

K

 1. Kadhaton : kraton
 2. Kaca : rambut
 3. Kadya : kaya
 4. Kaga : manuk
 5. Kahyangan : panggonan dewa
 6. Kahyun : karep
 7. Kaka : kakang
 8. Kala : piala; buta; wektu
 9. Kala bendhu : pagebluk
 10. Kalaka : banyu
 11. Kalandara : srengenge
 12. Kalbu : ati
 13. Kalindhih : kalah
 14. Kaloka : misuwur
 15. Kalpa : jaman
 16. Kalpika : alil-ali
 17. Kalwang : lawa
 18. Kalyana : linuwih
 19. Kanaka : emas; kuku
 20. Kanin : tatu
 21. Kanugraha : paweweh
 22. Kanuraga : digdaya
 23. Kangkan : pedhang
 24. Kapi : kethek
 25. Kapiyarsa ; karep
 26. Kapti : karep; ati
 27. Karana : sebab
 28. Kardi : gawe
 29. Karma : kalakuan
 30. Karna : kuping
 31. Karta : slamet
 32. Kartika : lintang
 33. Karya : panggawean
 34. Kasatmata : katon
 35. Kasub : misuwur
 36. Katga : keris
 37. Kawi : crita; pujangga
 38. Kawuri : biyen
 39. Kawuryan : katon
 40. Kayun : karep
 41. Kelimengan : peteng
 42. Kenaka : kuku; emas
 43. Kencana : emas
 44. Kengis : katon
 45. Kenya : bocah wadon
 46. Kenyar : sorot
 47. Kering : kiwa
 48. Kinabekten : berbakti
 49. Kinanthi : digandheng
 50. Kingkin : sedih
 51. Kintaka : layang
 52. Kirana : rembulan, sorot
 53. Kisma : lemah
 54. Komala :inten; alus
 55. Kongas : misuwur; sumebar
 56. Koswa : wadyabala
 57. Kresna : ireng
 58. Kridha : rerigen; patrap
 59. Kriya : pegaweyan
 60. Krura : nesu; golok
 61. Kukila : manuk
 62. Kumara : bocah
 63. Kumba : sirah; bocah
 64. Kunarpa : bangka
 65. Kuncara : kondhang
 66. Kundhala : ali-ali
 67. Kurda : nesu seru
 68. Kusala : apik; pinter
 69. Kusuma : kembang; ayu
 70. Kumawa : kuwat

L

 1. Laban : kilat
 2. Labda : pinter
 3. Laju : terus; kenceng
 4. Laga : perang
 5. Lagya : lagi
 6. Laksa : ener; dalan
 7. Laksita : konangan
 8. Laksmi : ayu
 9. Lalis : mati
 10. Lampita : tandha; ngalamat
 11. Lampus : mati
 12. Langkap : gendhewa
 13. Langking : ireng
 14. Lara/ rara : prawan; susah
 15. Laras : gendhewa
 16. Larung : mudhun; terbela
 17. Lastri : bengi
 18. Latri : bengi
 19. Lawan : karo
 20. Laya : panggonan
 21. Layon : janasah
 22. Layu : mati
 23. Lebda : pinter
 24. Lebuh : dalam
 25. Leksana : mlaku
 26. Lelana : ngumbara
 27. Lena :ilang; mati
 28. Lepen : kali
 29. Lingga : tandha :reca
 30. Lir : kaya
 31. Lirwa : sembrana
 32. Listya : ayu
 33. Lodra : galak
 34. Lohita : abang
 35. Lohjinawi : subur banget
 36. Loka : jagad
 37. Ludira : getih
 38. Luhung : luhur
 39. Luhur : dhuwur
 40. Lukita : tuladha
 41. Lumaksana : mlaku
 42. Lungayan : gulu

M

 1. Madya : tengah
 2. Maha : banget; linuwih
 3. Maharsi : pandhita
 4. Maharesmi : rembulan
 5. Mahyeksi : pandhita
 6. Makarya : nyambut gawe
 7. Mala : cacat
 8. Mameh : golek
 9. Mami : aku
 10. Mandhala : bumi; tlatah
 11. Mandira : wit wringin
 12. Mandragini : papan sare
 13. Mandraguna : wicaksana
 14. Mandhala : tlatah; bumi
 15. Mandiri : ngadeg; madeg
 16. Manggala : panggedhe; begja
 17. Manik : inten
 18. Manila : inten biru
 19. Manjing : mlebu
 20. Manyura : merak
 21. Marcapada : jagat
 22. Marga : dalan
 23. Margana : panah
 24. Marta : sabar; urip
 25. Martini :  sabar; nguripi
 26. Marus : getih
 27. Maruta : angina
 28. Matra : ukuran
 29. Matswa : iwak
 30. Maya : remeng-remeng
 31. Merjaya : mateni
 32. Meru : gunung
 33. Miguna : pinter
 34. Mijil : metu
 35. Mina : iwak
 36. Minantaka : nelayan
 37. Mindha : padha
 38. Minging : wangi
 39. Mintuna : jodho
 40. Mitra : kanca
 41. Mituhu : manut
 42. Miyarsa : krungu
 43. Miyat : ndeleng
 44. Moksa : ilang; mati
 45. Mong : macan
 46. Mrih : supaya
 47. Mring : marang
 48. Mudha : bodho; enom
 49. Mulat : inten
 50. Mumpuni : nguwasani; pinter
 51. Mundhing : kebo
 52. Murba : nguwasani
 53. Murca : ilang
 54. Murda : panggedhe; endhas
 55. Muroni : ngendemi
 56. Murti : awak
 57. Murud : lunga; mati
 58. Musna : ilang
 59. Mustaka : sirah
 60. Musthika : inten
 61. Myat : ndeleng

N

 1. Nadhah : mangan
 2. Nadi : kali
 3. Naga : ula
 4. Nagagini : ula wadon
 5. Nayaka : panuntun
 6. Naka : kuku
 7. Nala : ati; rasa
 8. Nalendra : raja
 9. Nara : wong; pungawa
 10. Nararya : punggawa
 11. Narendra : raja
 12. Narmada : kali
 13. Narotama : senapati
 14. Narpa : raja; ratu
 15. Narpati : raja; ratu
 16. Narya                 : raja; ratu
 17. Nata : raja; ratu
 18. Nawala : layang
 19. Nayaka : punggawa
 20. Nendra : turu
 21. Netra : mripat
 22. Nenggala : tumbak
 23. Nestapa : sedih
 24. Ngadi busana : ndandan
 25. Ngalembana : ngelem
 26. Ngarsa : ing ngarep
 27. Ngesthi : mikir
 28. Nila : biru
 29. Nimpuna : pinter
 30. Nindya : ora cacat; utama
 31. Nir : ilang
 32. Nira : e, ne ( penambang)
 33. Nirbaya : kendel banget
 34. Nirmala : suci
 35. Nirwana : alam langgeng
 36. Niskala : slamet
 37. Nugraha : peparing; ganjaran
 38. Nulad : niru
 39. Nuswa : pulo

O

 1. Obar-abir : kilat
 2. Oneng : sedih
 3. Orem : sesambat

P

 1. Pabaratan : paperangan
 2. Pada : sikil; panggonan
 3. Padma : kembang
 4. Padmi : bojo
 5. Paduka : kowe
 6. Palagan : papan-peran
 7. Palakrama : ningkah
 8. Palastra : mati
 9. Palupi : contoh; tuladha
 10. Palwaga : kethek
 11. Pambayun : mbarep
 12. Pamiarsa : pangrungu
 13. Pamulu : praen
 14. Pamungkas : pungkasan
 15. Panca : liima
 16. Pancakara : perang
 17. Pancala : gunung
 18. Pandhega : panggedhe
 19. Pangaksama : pangapura
 20. Pangastuti : sembah
 21. Pangupajiwa : panguripan
 22. Panti : omah; panggonan
 23. Paramarta : angen-angen; luhur
 24. Parameswara : ratu
 25. Paramita : sempurna
 26. Paripura : pepak; jangkep
 27. Pariwara : pitutur
 28. Parwata ; gunung
 29. Pati : ratu
 30. Patra : godhog
 31. Pawaka : geni
 32. Pawana : angina
 33. Pawiyatan : sekolahan
 34. Peken : pasar
 35. Pindha : kaya
 36. Pingul : putih
 37. Pita : kuning
 38. Plaga : kethek
 39. Praba : sorot
 40. Prabawa : kamulyan
 41. Prabu : raja
 42. Pradangga : gamelan
 43. Pardnya : pinter
 44. Praja : negara
 45. Pralaya : mati; rusak
 46. Pralina : mati
 47. Pramana : nyawa
 48. Pramugari : panuntun
 49. Pramuka : panggedhe
 50. Prana : ati
 51. Pranawa : padhang
 52. Prapta : teka; tekan
 53. Pratala : lemah; bumi
 54. Pratama : kang kawitan
 55. Pratangga : srengenge
 56. Pratiwi : bumi; lemah
 57. Prawata : gunung
 58. Prawira : kendel
 59. Praya : karep
 60. Priya : lanang
 61. Priyangga : dhewe
 62. Pringga : bebaya
 63. Punggawa : panggedhe
 64. Pura : kraton
 65. Purba : wiwitan; kuna
 66. Puri : kraton; beteng
 67. Purna : genep; wutuh; rampung
 68. Purwa : wiwitan; biyen
 69. Puspa : kembang
 70. Puspita : kembang
 71. Pustaka : buku

R

 1. Radite : srengenge
 2. Raditya : srengenge
 3. Radya : negara
 4. Radyan : raden
 5. Raga : awak
 6. Raharja : slamet
 7. Rahayu : slamet
 8. Rahina : awan
 9. Rama : bapak
 10. Rana : perang
 11. Ranu : banyu
 12. Rara : prawan
 13. Raras : becik; alus
 14. Rasmi : endah; peni
 15. Rat : kraton; donya
 16. Rata : kreta
 17. Ratangga : kreta
 18. Ratih : rembulan
 19. Ratna : inten
 20. Ratri : bengi
 21. Rawi : srengenge
 22. Raya : gedhe
 23. Rekta : abang
 24. Rena : ibu
 25. Rencang : kanca
 26. Rewanda : kethek
 27. Resi : pandhita
 28. Rika : kowe
 29. Rimba : alas
 30. Rimbit : jodoh
 31. Rimong : macan
 32. Rini : wadon
 33. Ripta : piker; karangan
 34. Riris : gerimis
 35. Roga : lara
 36. Rudah : sedih
 37. Rudhira : getih
 38. Rudita : susah
 39. Ruhara : kisruh
 40. Rukmi : emas
 41. Runtik : emas

S

 1. Saba     : pakumpulan; pasugatan
 2. Sadana : rekadaya; dhuwit
 3. Sadya   : karep
 4. Saekapraya : rukun
 5. Sah         : pisah
 6. Saka      : pang; kanca
 7. Sakti      : digdaya
 8. Samapta : rampung; siyaga
 9. Samekta : siyaga; sumadhiya
 10. Samirana : angin
 11. Samya     : bebarengan
 12. Samodra : segara
 13. Sana       : panggonan
 14. Sandi      : wadi; rahasia
 15. Santi       : tentrem; sabar
 16. Sanggraha : cawisan; kumpulan
 17. Sapala        : sepele
 18. Sara            : panah; blumbang
 19. Sardula : macan
 20. Sari        : apik; kembang
 21. Sarira      : awak
 22. Saroja     : rangkep; kembang
 23. Sarpa       : ula
 24. Sasodara : rembulan
 25. Sasana      : panggonan; piwulang
 26. Sasangka : rembulan
 27. Sasi           : rembulan
 28. Sasmita     : tandha; ngalamat
 29. Sastra        : buku; tulisa
 30. Sata          : pitik jago, satus
 31. Satmaka : nyawa
 32. Sato       : kewan
 33. Satwa      : kewan
 34. Sawego   : sediya
 35. Sayekti : genah; bener
 36. Sayoga   : apik; patut
 37. Senapati : pangarepe prajurit
 38. Seta        : putih
 39. Setra        :tegal
 40. Sewaka     : juru laden
 41. Sigit         : bagus
 42. Sigra         : gelis; banjur
 43. Sila          : patrap
 44. Sindu        : banyu; kali
 45. Sindhung : angin
 46. Sinudarana : ditiru
 47. Singgih      : mula nyata
 48. Sira            : kowe
 49. Sirat           : sorot
 50. Sirna         : ilang; mati
 51. Siswa        : murid
 52. Sitaresmi : rembulan
 53. Siwi : anak
 54. Soca    : mripat
 55. Song :paying
 56. Sona   : asu
 57. Sonya     : sepi
 58. Sopana : dalan
 59. Sotya    : inten
 60. Srawung : bebarengan
 61. Sri      : sorot; sinar; cahya
 62. Su      : bagus, ayu, luwih banget
 63. Sudama      : loma
 64. Sudarma : bapak
 65. Sudarsana : contoh
 66. Sudira : kendel
 67. Suksma       : soh; alus
 68. Sumbaga : misuwur
 69. Sumrik     : wangi banget
 70. Sun       : aku
 71. Sunar    : sorot
 72. Sung       : weweh
 73. Sungkawa : susah
 74. Sunu    : anak
 75. Sura     : wani
 76. Surya   : srengenge
 77. Susila    : tatakrama
 78. Suta      : anak
 79. Suwarna : emas
 80. Swa       : dhewe; jaran
 81. Swasta  : slamet
 82. Sweda    : kringet

T

 1. Tamtama : wadyabala
 2. Tan     : ora
 3. Tanaya   : anak
 4. Tanu : awak
 5. Taru    : wit
 6. Tarup    : kumpul
 7. Taruna  : enom
 8. Tasik   : segara
 9. Tawang    : langit
 10. Tinon   : katon
 11. Tirta      : banyu
 12. Titi     : tanggal
 13. Tiwikrama : muring; nepsu
 14. Trenggana : lintang
 15. Trustha : seneng
 16. Tuhu       : nyata
 17. Tunu      : obong
 18. Tuntas    : jangkep
 19. Turangga : jaran
 20. Turida : susah
 21. Tuwawa : titip
 22. Tyas     : ati

U

 1. Udrasa : tangis
 2. Udyana    : taman
 3. Ulu    : sirah
 4. Ulun      : abdi
 5. Uninga    : weruh
 6. Upaboga : pangan
 7. Upajiwa : rejeki
 8. Upakara : laku
 9. Upakarti : rerenggan
 10. Upaksama : pangapura
 11. Upaya    : golek
 12. Upiksa     : weruh
 13. Usada     : obat
 14. Utama     : becik
 15. Utara    : lor

W

 1. Wacana : omongan
 2. Wadana : rai
 3. Wadya    : prajuri
 4. Wahana : tunggangan
 5. Waji   : jaran
 6. Waluya : waras
 7. Wana   : alas
 8. Wanadri : alas gung
 9. Wanara     : kethek
 10. Wanda    : awak
 11. Wandawa : sanak kadang
 12. Wanudya : wong wadon
 13. Wangsa   : sanak sadulur
 14. Waranggana : sindhen
 15. Wardaya ; ati
 16. Warih     : banyu
 17. Warsa    : taun; udan
 18. Warsita : pitutur
 19. Wasana     : pungkasan
 20. Wasesa     : kuwasa
 21. Wasis     :pinter
 22. Waskitha : awas
 23. Waspa   : luh
 24. Wastra  : sandhangan
 25. We    : banyu; srengenge
 26. Weka     : anak
 27. Wibawa : keluhuran
 28. Wibi     : Ibu
 29. Wicara       : guneman
 30. Widada : lestari; langgeng
 31. Widigda : pinter
 32. Widya    : kawruh; pinter
 33. Widura : pinter; wicaksana
 34. Wignya : pinter
 35. Wijil     : metu; keturunan
 36. Wikan      : pirsa; weruh
 37. Wiku    : pandhita
 38. Wil   : buta
 39. Wilis       : ijo
 40. Wimba    : metu
 41. Winursita :dicritakake
 42. Wira    : prajurit; kendel
 43. Wisata     : lelungan
 44. Wisesa       : kuwasa
 45. Wisma    : omah
 46. Wisudha : angkat; resik
 47. Wiwaha : upacara; pesta
 48. Wiyata     : piwulang
 49. Wiyati : langit
 50. Wreda     : tuwa
 51. Wre      : kethek
 52. Wreksa : kayu; wit
 53. Wukir     : gunung
 54. Wuntat : buri
 55. Wuyung : nesu; sedih

Y

 1. Yaksa                 : buta
 2. Yakti                 : bener; nyata
 3. Yana                 : kreta
 4. Yasa                 : omah; lelebuhan
 5. Yayah                 : bapak; kaya
 6. Yayi                 : adhi
 7. Yekti                 : bener
 8. Yitna                 : ngati-ati
 9. Yoga                 : anak
 10. Yogya                 : apik; buntut
 11. Yuda                 : perang
 12. Yuswa                 : umur
 13. Yuwana                 : slamet
 14. Ywa                 : aja

Contoh Ukara Nganggo Tembung Kawi

 1. Cakrawala sumebar kanthi warna biru lan endah temenan. ( Langit yang terhampar dengan warna biru yang sangat indah.
 2. Wit Witan kang wilis jajar madhep srengenge . (Pepohonan yang hijau berjajar menghadap matahari.)
 3. Pawiyatan minangka gaman paling utama ing jagad (Sekolah/pendidikan adalah senjata paling utama di dunia ini).
 4. Makarya kanthi tulus bakale entuk ( bekerja dengan rasa tulus akan mendatangkan kedamaian).
 5. Sinau kanthi sregep ben padha lebda lan sukses. ( Belajar dengan tekun supaya dapat pintar dan sukses).

Demikianlah contoh contoh tembung kawi yang kami sampaikan dari Pepak Jawa. Semoga uraian tembung jawa di atas dapat menjadi referensi tugas di sekolah dan bermanfaat.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.