kawruh bahasa jawa

Contoh Tembung Camboran (Wutuh, Tugel, Tunggal, Wudhar)

Contoh Tembung Camboran – Di dalam Bahasa Jawa, terdapat tembung camboran sebagai salah satu kosakata ungkapan yang merupakan gabungan...

Aug 22 · 3 min read >

325 Contoh Tembung Saroja (A – Z) dan Artinya (LENGKAP)

Tembung saroja yaiku – Tembung saroja merupakan salah satu tetembungan yang terdapat dalam kawruh Bahasa Jawa dan sudah biasa...

Aug 13 · 4 min read >