kawruh bahasa jawa

Contoh Contoh Tembung Andhahan TERLENGKAP

Contoh Tembung Andhahan – Tembung andhahan merupakan sebuah tembung yang penggunaannya tidak pernah lepas dari tembung lingga/kata dasar. Sehingga...

Oct 1 · 2 min read >

Contoh Contoh Tembung Lingga Lengkap & Penjelasannya

Contoh Tembang Lingga – Dalam tata bahasa Jawa, terdapat tembung lingga yang sangat penting sekali untuk dipahami. Karena tembung...

Sep 27 · 2 min read >

212 Contoh Tembung Entar Beserta Artinya Lengkap

Contoh Tembung Entar – Di dalam Kawruh Bahasa Jawa, kiasan dikenal sebagai tembung entar.  Bahasa kiasan ini digunakan banyak...

Sep 7 · 5 min read >

Contoh Tembung Camboran (Wutuh, Tugel, Tunggal, Wudhar)

Contoh Tembung Camboran – Di dalam Bahasa Jawa, terdapat tembung camboran sebagai salah satu kosakata ungkapan yang merupakan gabungan...

Aug 22 · 3 min read >