kawruh bahasa jawa

325 Contoh Tembung Saroja (A – Z) dan Artinya (LENGKAP)

Tembung saroja yaiku – Tembung saroja merupakan salah satu tetembungan yang terdapat dalam kawruh Bahasa Jawa dan sudah biasa...

Aug 13 · 4 min read >